Bezoek uit 1700

Op 3 maart gingen Hermanna Piccardt (Lies de Boer) en Anna Habina (Frouke Roukema) op bezoek bij groep 5 van OBS ‘De Springplank’ in Siddeburen. De kinderen waren door Ina Buwalda en Lucia Jansema goed voorbereid. Ze hadden een mooie brief geschreven om het hoge bezoek uit te nodigen. Daarin stonden ook vragen. ‘Hebt u een huisdier?’ wilden ze bijvoorbeeld weten.

Zo’n drie kwartier luisterden de kinderen aandachtig naar wat het hoge bezoek te vertellen had.  Anna Habina vertelde over haar broers, waarvan een schilderij op het digibord verscheen.  En natuurlijk over de bruiloft van Piccardt. De kinderen wilden precies weten hoe dat driehonderd jaar geleden ging.  Hermanna boeide de klas met prachtige verhalen over haar beroemde oom.

Er kwam een leuke wisselwerking op gang. Een meisje vertelde dat ze ook wel eens in Parijs was geweest, met het vliegtuig. Ze moest aan Hermanna uitleggen wat een vliegtuig is. ‘En durf jij daar in?’ vroeg deze oprecht verschrikt.

Deze onderwijspoot wordt ontwikkeld in het kader van het project Cultuureducatie met Kwaliteit. Het bezoek op 3 maart was een test met de pilotschool. We hopen dit project met de titel ‘Bezoek uit 1700’, bestemd voor groep 5-6,  in de loop van het voorjaar aan te kunnen bieden.