DE PERSONAGES (DE VERTELLERS)

frouke
Anna Habina Lewe van Middelstum (1665-1738)
(Frouke Roukema)
Een nicht van Piccardts vrouw Anna Rengers. Zij woonde op de borg Verhildersum. Haar perspectief op het leven van Henric Piccardt en Anna Rengers is dat van een vrouw uit de 17e eeuwse Ommelander ‘upper class’.

liesHermanna Piccardt (1654-1725) (Lies de Boer)
Een nicht van Henric Piccardt. Zij vertelt wat ze van haar vader gehoord heeft over de jonge jaren van haar oom Henric Piccardt: zijn studies, zijn verblijf aan het Franse hof, zijn gevangenschap en zijn vriendschap met Willem III spreken tot haar verbeelding.

tineke


Maria Brunsvelt (1654-1726) 
(Tineke Neyman)
De tweede vrouw van Herman Collenius, de Groningse schilder die o.a. de portretten van Piccardt en zijn vrouw Anna schilderde. De portretten zijn eigendom van de Fraeylemaborg.


gerhardArp Schnitger (1648-1719) 
(Gerhard Landman)
De beroemde Duitse orgelbouwer die in opdracht van Piccardt het orgel voor de kerk in Harkstede én een huisorgel voor Klein Martijn bouwde.


mennoMeestermetselaar Henric Coeur 
(Menno Prins)
Coeur vertelt over de bouw van ‘zijn’ kerk. Hoewel, ‘zijn’ kerk… Tussen de regels van zijn verhaal door is goed op te maken dat Coeur zo zijn eigen ideeën heeft over zijn broodheer Henric Piccardt, die de kerk vooral leek te beschouwen als zijn privé werkkamer, annex toiletgebouw, annex grafkelder.

corrieCornelia, keukenmeid op Klein Martijn (Corrie Lenstra)
Cornelia herinnert zich nog goed hoe ze als 18-jarige dienstmeid op Klein Martijn de Sint Maartensvloed (12-13 nov. 1668) meemaakte. Ze vertelt over haar leven als keukenmeisje op de borg en over haar relatie tot de borgheer en -vrouw.

inaSientje (Ina de Raad)
Deze weduwe vertelt hoe haar man in 1659 in opdracht van borgheer Osebrandt Rengers (borgheer van de Fraeylemaborg en de schoonvader van Piccardt) meewerkte aan het graven van het Rengersdiep (het huidige Slochterdiep). Zij vertelt over haar sobere leven in de schaduw van de borg. En steekt daarbij haar mening over ‘de hoge heren’ niet onder stoelen of banken.

Advertenties